Om Mekverken Tool AB

 
Mekverken är ett familjeföretag inom tillverkning av formverktyg, automationsutrustning samt legobearbetning. Vår framgång som samarbetspartner till svensk industri vilar på tre ben:
  • Vårt arv; vi är inne på andra generationen av familjen Kumlin, kunnandet sitter i händer och huvud och kanske numera också i arvet.
  • Miljö; vi är verksamma i en region med en lång och bred verkstadstradition vilket säkerställer vårt behov av kompetenta medarbetare.
  • Våra kunder; kunderna är för oss intressanta, positiva kontakter som gör att vi hela tiden lyssnar och utvecklar oss för att leva upp till kundernas krav.
mekverken om ossmekverken om oss
mekverken om oss