Dataresurser, CAD/CAM och MPS

 
Mekverken Tool AB satsade tidigt på integration mellan CAD-systemen och våra noggranna NC-maskiner. Idag kan vi även mäta komplexa geometrier utifrån NUFO-underlag vilket gör vår kedja från konstruktion och beredning över tillverkning till kvalitetskontroll komplett. Vi arbetar med Siemens NX 10, SolidWorks,  Esprit och Gibbscam.

På vår administrativa sida använder vi MPS-systemet ”Pyramid” som säkerställer att nedlagd tid och inköpta komponenter redovisas korrekt vilket möjliggör en noggrann uppföljning av våra produktionskostnader.

Mekverken Tool AB arbetar rutinmässigt med följande format:
1. .X_T = Parasolid
2. .step
3. .iges
4. .dwg
5. .dxf
6. Vi är även vana att hantera andra format som t.ex. Catia och ProE.
dataresdatares
datares

Marknad


Vill du kontakta vår marknadsavdelning?

Mikael von Elern
VD

Stefan Kumlin  
Teknisk säljare

Peter Söderström
Produktionschef och försäljning

Intresserad?