Historik

 
Mekverken Tool AB startades 1962 under namnet Mekaniseringsverken AB av Sture Emilsson, dåvarande ägare av Stellana Plast AB, Sven-Olof Kumlin samt Ingemar Ärneteg. Verksamheten var inriktad på gjutformar för fenolplast och mekanisering av produktionen på Stellana.

1974 Blev familjen Kumlin ensam ägare. Parallellt med tillverkning av formverktyg utvecklades automationsdelen och under åren runt 1980 konstruerade och tillverkade vi åtskilliga fixturer och automationsutrustningar för robotsvetsning.

Under 80-talet köpte Mekverken upp plastföretaget Team Form vilket innebar ett uppsving på formverktygssidan med utveckling av moderformsystem samt konstruktion och tillverkning av ett stort antal formar.

1996 bytte vi namn till Mekverken Tool AB, för att ytterligare förtydliga vårt verksamhetsområde.

2007 tog Stefan Kumlin över driftansvaret och ägarskapet. Verksamheten utgörs idag av produktion av formverktyg, automatiseringsutrustningar och legotillverkning för ledande svensk tillverkningsindustri.

April 2017 tar KB18 Företagsförädling AB  steget in i industribranschen och blir ny huvudägare till Mekverken Tool AB, ett företag inriktat på produktion av formverktyg, automatiseringsutrustningar och legotillverkning med ledande företag inom svensk tillverkningsindustri som kunder. Mikael von Elern, partner i KB18 och med bakgrund som affärsområdes- och marknadschef inom industrin, tillträder som VD. Tidigare ägaren Stefan Kumlin blir kvar i verksamheten som teknisk säljare.
historikhistorik
historik

Marknad


Vill du kontakta vår marknadsavdelning?

Mikael von Elern
VD

Stefan Kumlin  
Teknisk säljare

Peter Söderström
Produktionschef och försäljning

Intresserad?