Verksamhetspolicy
 Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Vi arbetar med formverktyg, automation och industrilego och vår ledstjärna skall vara att rätt saker görs rätt från början och i rätt tid.

Vi hanterar våra kunder med omsorg och öppenhet, och ger snabba och korrekta besked.

• Vårt kvalitets,miljö och arbetsmiljö-arbete ska vara förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar. När det gäller miljö särskilt inom energi och avfall. Föroreningar ska förebyggas.

Vi utvecklar våra medarbetare så att vi kan följa med den tekniska utvecklingen.

Vi uppfyller alla tillämpliga lagkrav.

Alla medarbetare har ansvar för vår kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

2017-06-01
Mikael von Elern, VD