ptl1ptl1
ptl1
ptl2ptl2
ptl2

Smart Frame - Ett Pick-to-light system för säker process- och materialhantering


Eliminera risken för felmontage eller glömda detaljer

SMART FRAME är ett system för att garantera kvalitet och säkerhet i processer med montering och materialhantering. Även vid snabba omställningar eller pressade arbetssituationer garanterar systemet högsta nivå i fråga om kvalitet och noggrannhet. Risken för fel i produktion och leverans av defekta enheter elimineras.

Ökad produktivitet med inbyggt kontrollsystem

Vid varje manuellt arbetsmoment åtgår tid för kontroll, allt ifrån undermedvetna egenkontroller under arbetets gång, till efterkon- troller. En för-regling i en fixtur gör att operatören måste göra rätt och inte kan glömma en detalj om inte alla detaljer är plockade. Med SMART FRAME är denna kontroll inbyggd i systemet där varje delmoment i förväg indikeras och kontrolleras automatiskt. Resultatet blir ett snabbare flöde i processen.

Känner av varje handrörelse

Vid manuellt arbete detekteras varje handrörelse. Hämtas detalj ur fel fack, signalerar ramen med ljudsignal och röd indikering. Först när detalj hämtats ur rätt fack fortsätter processen.

Säkerställ arbetsmoment vid montering

Till systemet kan anslutas exempelvis skruvdragare, tryckvakter mm som registrerar händelser som tryck, moment, temperatur etc. Med SMART FRAME skapas ett system för styrning och kontroll som säkerställer kvalitet i både hanterings- och monteringsprocesser.

Snabbare introduktion - större personalflexibilitet

Med SMART FRAME kortas tiden för att introducera ny personal i arbetet. När varje moment indikeras och kontrolleras, kan även personal med mindre rutin av uppgiften utföra arbetet trots höga kvalitets- och noggrannhetskrav. Det betyder större personal- flexibilitet och jämnare arbetsfördelning.

Motverkar stress i arbetet

Förutom tekniska fördelar, bidrar SMART FRAME även till en bättre arbetsmiljö med lägre mental arbetsbelastning för individen. Genom att systemet är momentindikerande och självkontrollerande sänks markant graden av stress och oro för att göra fel.

Enkel programmering och hantering

Med SMART FRAME läggs nya order eller ändrade data omedelbart in i processen, där den nya arbetsuppgiftens moment indikeras och kontrolleras i samma stund de utförs.

Kommunikation med Dator eller PLC

SMART FRAME kommunicerar med Dator eller PLC via RS232 comport. Operatören kan enkelt läsa in plock eller montage sekvensen via en sträckodläsare. Systemet kan även programmeras i SMART FRAME DESIGN och varje system styrs via styrenheten SMART CONTROLLER.

Nyheter


2018-01-30
Lediga tjänster!

2017-12-21
God jul och Gott nytt år!

2017-10-31
Lediga tjänster!

2017-10-05
Besök oss på Elmia Subcontractor 2017!

2017-06-21
Semester 2017

2017-05-19
Just nu söker vi nya medarbetare!

2017-04-07
KB18 Företagsförädling köper Mekverken.

Marknad


Vill du kontakta vår marknadsavdelning?


Mikael von Elern
VD

Stefan Kumlin  
Teknisk säljare

Peter Söderström
Produktionschef och försäljning

Intresserad?