ref1ref1
ref1
ref2ref2
ref2
ref3ref3
ref3

Referensanläggningar

 
Stoneridge Electronics i Örebro tillverkar avancerad elektronik till fordonsindustrin och har under några års tid använt Smart Frame-systemet. En stor produkt är instrumentpaneler till fordon, där monteringsprocessen består av många ingående komponenter vilket gör den känslig för fel. Stoneridges kunder utgörs av välkända företag inom transportsektorn, t.ex. MAN, Mercedes-Benz och Scania.

Stoneridge har integrerat Smart Frame™ en monteringsline där man tillverkar 30 olika varianter av instrumentpaneler till Mercedes-Benz and MAN.  Monteringav instrumenten måste ske i förutbestämd ordning och Smart Frame™ systemet övervakar att samtliga ingående komponenter finns med i monteringen och att de monterats i rätt följd. Installationen av Smart Frame™ systemet var en viktig byggsten i rationaliseringen av Stoneridges monteringsprocess.
 

En tillverkare av ventiler till mobilhydraulik använder Smart Frame™ och Smart Gate™  för att kvalitetssäkra slutmonteringen. Systemet är sammakopplat med ett PLC-system (Fabrikat Allen Bradley)  som kommunicerar med Smart Frame via profibus.

Produktionsinformationen följer under produktionsflödet med varje ventil via RF id (radiofrekvens identifiering). Systemets PLC avläser informationen, formaterar tillverkningsdata och skickar resultatet till överordnat kontrollstyrning. Smart Frame™ styrenhet meddelar till överordnat system  när monteringsprogrammet är slutfört. All produktionsinformation är lagrad för att säkerställa framtida spårbarhet.

Autotube i Varberg är systemleverantör av rör och ledningskomponenter till fordonsindustrin. Med Smart Frame™ har tiden för personalutbildning kortats väsentligt och arbetsrotation bland personalen underlättats. Stress i arbetet minskas avsevärt med Smart Frame™.

Tillämpningen ovan styr urvalet av artiklar för att plocka samman tillverkningsaster till hydraulpumpar. Stycklista hämtas direkt från kundens IT-system. Signaldioderna för de olika ingående komponenterna signalerar vilka detaljer som ingår i respektive sats.

Marknad


Vill du kontakta vår marknadsavdelning?

Mikael von Elern
VD

Stefan Kumlin  
Teknisk säljare

Peter Söderström
Produktionschef och försäljning

Intresserad?